INDR – SYSTEMET

INDR – SYSTEMET

Allmänt

INTEGRERAT KYLSYSTEM MED BULLER- OCH DAMMREDUCERING

Läs mer på kobelco-europe.com

Specifikationer

KOBELCO har utvecklat det revolutionerande, integrerade kylsystemet med buller- och dammreducering, med motorrummet placerat inuti en enda kanal som ansluter luftintaget till avgasutloppet.

Luftintaget och avgasutloppet är förskjutna i förhållande till hålen och fogarna i sektionerna från kanalväggen, heltäckt för att minska buller vid inlopps- och avgasöppningarna. Denna design och den generösa användningen av isoleringsmaterial inuti kanalen minimerar motorbuller.

Det högpresterande iNDr-filtret tar bort damm från inloppsluften och säkerställer tystare, renare motor samt hindrar kylenheten från att täppas igen vilket innebär att ingen regelbunden rengöring krävs.

Kontakt
    * = Obligatoriskt fält