KOMEXS

Specifikationer

KOMEXS är en gratis webbaserad applikation som gör det möjligt att fjärrövervaka Kobelcomaskiner. KOMEXS ger tillgång till viktig maskindata som hjälper dig att hantera maskinerna på ett effektivare sätt, öka produktiviteten och minska kostnaderna. Med KOMEXSsystemet kan du hantera hela din Kobelco maskinpark när som helst – var maskinerna än befinner sig.

Komexs är standard på alla nya maskiner från 8 ton och uppåt.

* Du kan övervaka din Kobelco maskinpark effektivt och ekonomiskt.
* Du kan övervaka bränsleförbrukning
* Du får besked när det är dags för service.
* Du får felmeddelande i systemet
* Systemet har integrerat GPS-systemet ( du kan hitta maskinen om det försvinner ) = lägre försäkringspremier.

Läs mer (PDF)

Mer information av säljare?

Våra säljare

AVDELNING STOCKHOLM SYD

Namn och titel Telefon Mobilnummer Epost
Torbjörn Hellberg
Säljare
08 500 741 83 070 285 11 93 torbjorn.hellberg@kh-maskin.se
André Gardelin
Säljare
08 500 741 82
072 522 43 00
Leif Hoffman
Uthyrning
08 500 741 84 070 285 40 88 leif.hoffman@kh-maskin.se
Emilia Sundman / Föräldraledig
Reservdels- och logistikchef
08 500 741 72 070 685 14 81
Sebastian Princis
Reservdelar
08 500 741 86 070 381 11 80 sebastian.princis@kh-maskin.se
Nichlas Bäckvik
Reservdelar
08 500 741 80
070 285 18 19

AVDELNING STOCKHOLM NORR

Namn och titel                                                     Telefon Mobilnummer Epost
Anton Holmstrand
Säljare / Uthyrning
08 500 741 71 073 660 59 08 anton.holmstrand@kh-maskin.se

AVDELNING GÖTEBORG

Namn och titel                                          Telefon Mobilnummer Epost
Mats Andersson
Säljare
031 383 03 04 073 660 59 01 mats.andersson@kh-maskin.se
Björn Elander
Säljare
031 383 03 05 073 660 59 05 bjorn.elander@kh-maskin.se
Tobias Kalkemyr
Reservdelar
031 383 03 01 073 660 59 00 tobias.kalkemyr@kh-maskin.se
Tony Noor
Reservdelar / Gummilarver
031 383 03 03 073 660 59 03 tony.noor@kh-maskin.se
Uthyrning 031 383 03 40