fbpx

KOMEXS

KOMEXS

Allmänt

KOMEXS är en gratis webbaserad applikation som gör det möjligt att fjärrövervaka Kobelcomaskiner. KOMEXS ger tillgång till viktig maskindata som hjälper dig att hantera maskinerna på ett effektivare sätt , öka produktiviteten och minska kostnaderna .

Med KOMEXSsystemet kan du hantera hela din Kobelco maskinpark när som helst – var maskinerna än befinner sig.

Läs mer på kobelco-europe.com

Specifikationer

Komexs är standard på alla nya maskiner från 8 ton och uppåt .

* Du kan övervaka din Kobelco maskinpark effektivt och ekonomiskt .

* Du kan övervaka bränsleförbrukning

* Du får besked när det är dags för service .

* Du får felmeddelande i systemet

* Systemet har integrerat GPS-systemet ( du kan hitta maskinen om det försvinner ) = lägre försäkringspremier .

Kontakt
    * = Obligatoriskt fält