INDR – SYSTEMET

Specifikationer

INTEGRERAT KYLSYSTEM MED BULLER- OCH DAMMREDUCERING

KOBELCO har utvecklat det revolutionerande, integrerade kylsystemet med buller- och dammreducering, med motorrummet placerat inuti en enda kanal som ansluter luftintaget till avgasutloppet.

Luftintaget och avgasutloppet är förskjutna i förhållande till hålen och fogarna i sektionerna från kanalväggen, heltäckt för att minska buller vid inlopps- och avgasöppningarna. Denna design och den generösa användningen av isoleringsmaterial inuti kanalen minimerar motorbuller.

Det högpresterande iNDr-filtret tar bort damm från inloppsluften och säkerställer tystare, renare motor samt hindrar kylenheten från att täppas igen vilket innebär att ingen regelbunden rengöring krävs.

Bilder

Video

Mer information av säljare?

Våra säljare

AVDELNING STOCKHOLM SYD

Namn och titel Telefon Mobilnummer Epost
Torbjörn Hellberg
Säljare
08 500 741 83 070 285 11 93 torbjorn.hellberg@kh-maskin.se
André Gardelin
Säljare
08 500 741 82
072 522 43 00
Leif Hoffman
Uthyrning
08 500 741 84 070 285 40 88 leif.hoffman@kh-maskin.se
Emilia Sundman / Föräldraledig
Reservdels- och logistikchef
08 500 741 72 070 685 14 81
Sebastian Princis
Reservdelar
08 500 741 86 070 381 11 80 sebastian.princis@kh-maskin.se
Nichlas Bäckvik
Reservdelar
08 500 741 80
070 285 18 19

AVDELNING STOCKHOLM NORR

Namn och titel                                                     Telefon Mobilnummer Epost
Anton Holmstrand
Säljare / Uthyrning
08 500 741 71 073 660 59 08 anton.holmstrand@kh-maskin.se

AVDELNING GÖTEBORG

Namn och titel                                          Telefon Mobilnummer Epost
Mats Andersson
Säljare
031 383 03 04 073 660 59 01 mats.andersson@kh-maskin.se
Björn Elander
Säljare
031 383 03 05 073 660 59 05 bjorn.elander@kh-maskin.se
Tobias Kalkemyr
Reservdelar
031 383 03 01 073 660 59 00 tobias.kalkemyr@kh-maskin.se
Tony Noor
Reservdelar / Gummilarver
031 383 03 03 073 660 59 03 tony.noor@kh-maskin.se
Uthyrning 031 383 03 40