Husqvarna LT-stampar passar perfekt för dikes- och kloaksystem, trädgårdsarbete och -anläggning, packning av motfyllning, fundament bättrings- och reparationsjobb. Trots deras låga vikt levererar de djup packning tack vare en kombination av hög centrifugalkraft och hastighet. Det är enkelt att transportera dem med valsar på styrstången och ett lyfthandtag på foten. Transporthjulen som finns som tillval underlättar transporten än mer och förhindrar onödigt slitage på stötdämparna.