Ohashi

Ohashi flismaskiner från Japan, har följande unika egenskaper och fördelar:

  • Kapar upp kvistar med väldigt stor omkrets i förhållande till sin egen maskinstorlek.
  • Har en smal design som gör framkomligheten god.
  • Tack vare den låga egenvikten, samt larverna, efterlämnar de ingen skada på markytan.
  • Automatisk inmatning. Mindre belastningsskador.
  • Skapar flis med en jämn storlek, för ett jämnt och fint resultat.
  • Flisspånet kan läggas direkt i rabatter eller runt prydnadsbuskar. Man slipper transportkostnader på kvistar och mindre trädstammar genom att återvinna det som flisavfall på platsen.

Skapar flis med en jämn storlek, för ett jämnt och fint resultat. Flisspånet kan läggas direkt i rabatter eller runt prydnadsbuskar. Man slipper transportkostnader på kvistar och mindre trädstammar genom att återvinna det som flisavfall på platsen.